Vabilo k sodelovanju!                                  

Imamo bonitetno odličnost AA+ za leto 2015 , 2017 in pridobili smo spletni certifikat - Odlično srednje, malo ali mikro podjetje oziroma Excellent SME Slovenia za odlično poslovanje, ki ga Gospodarska zbornica Slovenije v sodelovanju z uveljavljeno bonitetno hišo Coface Slovenija izdaja najboljšim srednjim, malim in mikro podjetjem za leto 2012. Naša spletna stran je namenoma narejena tako, da ima obiskovalec kar najlažji dostop do aktualnih dogodkov doma in v svetu. Zato lahko dan začnete z našo spletno stranjo in pregledate, kaj je novega pri nas in po svetu, pogledate naše nasvete in objavljene članke.  Agencija AVA Celje skuša povezati sorodne dejavnosti pri čiščenju, oskrbovanju in v prometu gradbeni objektov. Velja za naročnike, izvajalce in ponudnike materiala. Veseli bomo, če se nam boste pridružili in se nagradili z urejenimi in ugodnimi poslovnimi rešitvami! Skupaj lahko izvajamo projekte, ki jih sami ne morete!   

 Zaradi specifične situacije  v gospodarstvu smo ocenili, da je nujno združevanje dela v večje in stabilnejše gospodarske družbe tako, da zmanjšamo fiksne stroške dela.  AVA marketing agencija, krajše AVA d.o.o. redno posluje od leta 1992, imamo 7 zaposlenih. Nismo zadolženi in redno servisiramo svoje obveznosti. Naša spletna stran je zelo obiskana in jo sami obnavljamo in nadgrajujemo. Sprejemamo samo resne in sposobne ponudbe poslovnih subjektov, ki vidijo priložnost. Za svoj finančni vložek, ali vložek pridobljen z delom, vpeljanim novim programom - razširitev, lahko postanete naš partner -  deležnik pri nas.  Pridružite se nam!

Na področju svetovanja v prometu nepremičnin AVA lahko ponudi:

 -   urejeno licenco nepremičninskega posrednika po zakonu, čeprav izvajamo samo svetovanje

 -   nadzor in vodenje  investicij

 -   priprava potrebne dokumentacije

 -   izvajamo samo svetovanje in nismo   napačno  investirali

 -  marketing in oglaševanje

 -   strokovni nadzor pri izvajanju investicij                     

 -   drugače formatirana spletna stran

 -  skupno oglaševanje in marketing

 -   lažje pokrivanje območja, ki ga dobro poznamo, kjer poznamo navade, ustaljene poti in razmišljanje ljudi

  Glede na stanje trga nepremičnin in gleda na padanje zanimanja za nakup ali prodajo nepremičnin mislim, da je potreben povsem nov marketinški pristop, pri poslih z nepremičninami. Že nekaj časa opažam, da se spreminja pogled ljudi na nepremičninske agencije, ki se ukvarjajo s posredovanjem. Nekatere agencije so za branžo naredile veliko škode, tako, da je še težje. Tudi kupci neradi sodelujejo z agencijami, ker se vsak evro pozna in pričakujejo visok račun za provizijo. Zato sem začel z marketinškim pristopom, plačilo po učinku (opravljenem delu) po dejanskem delu, izvedenem projektu. Tako delo se je pokazalo za uspešnejše. Poglejte članek objavljen v Financah  22.8.2011.            

 

 

  Na področju dela čistilnega servisa AVA d.o.o. lahko ponudi:

  Na področju čistilnega servisa se stroški bistveno zmanjšajo z združevanjem dela, ob zamenjavah kadra zaradi nadomeščanja, lažji razporeditvi delavk, pri opravljanju generalnih čiščenj, posameznih naročilih, skupni in cenejši nabavi materiala in pripomočkov,..   Pomemben je skupni nastop na razpisih, lažje pokrivanje področja in konkurence, urejanje marketinga in ponudb, oglaševanje. Zaradi dobre obiskanosti spletne strani dobimo veliko povpraševanj po delu, ki ga ne moremo opraviti zaradi delovnega obsega in področja, kjer delo izvajamo. Tu je priložnost, kjer se lahko dopolnjujemo v izvedbi posameznih del, v odzivnosti, v izvedbi rednega dela ali v servisiranju področja.

Iščemo podizvajalca za čiščenje poslovnih prostorov v našem imenu. Vabljeni vsi, ki bi želeli izvajati čiščenje poslovnih prostorov kot naš podizvajalec. Zagotavljamo pogodbeno razmerje in redno plačilo!

AVA marketing agencija na tem področju ponuja:  

 - referenčno ime, ki je prisotno v periodiki, internetu, poslovnih subjektih                                                          http://www.stop-neplacniki.si/dpz/1/100/ava-doo/          

 -  znanje, opremo in izvedbo generalnih čiščenj tudi prestižnih materialov

 -  tradicijo v Celju, ki velja od leta 1992

 -  preverjeno nabavo čistil in opreme po sprejemljivih cenah,

 -  odlično boniteto, nezadolženost,        

 -  urejeno dobavo in prevoze sanitarnega materiala

 -  odličen tim, ki zavzeto opravljajo svoje delo v Celju in okolici.

 

Na drugih področjih dela je AVA zanimiva zaradi:

 -   Poznavanje geografskega in gospodarskega področja

 -    Uveljavljene poslovne vezi

 -    Razvijanje izvajanju podobnih dejavnosti

 -    Odprtost za izvajanje novih poslov

 -    Povezanost z izvajalci profesionalne fotografije

 -   Povezanost z izvajalci dejavnosti potrebnih partnerjev                            

  AVA d.o.o. ima obširno registracijo dejavnosti, poslujemo pa trenutno na področju svetovanja in vodenja v prometu  nepremičnin, čistilnega servisa, trgovine in marketinga. Mogoče se lahko poslovno dopolnimo in  povežemo v partnerstvo.  

POVPRAŠEVANJE:

  • Iščemo cenejšo samostojno stanovanjsko hišo v Savinjski dolini na nepoplavnem področju

  • iščemo vikend objekt v Savinjski dolino, ali malo širše

  • iščemo manjši poslovni prostor (14-30m2) v Savinjski dolini - dohod iz ceste - za agencijsko delo

  • iščemo večje zemljišče za postavitev nadstreška ali parkiranje kamp prikolice

AVA d.o.o., Vrunčeva 37,  3000 Celje    

Tel.: 00 3863/ 491 54 91, 041/ 677-676, Davčna številka: SI99067897 TR.: ABANKA  051008015135969, Osnovni kapital.  14.586,38 EUR Matična številka: 5378028 Štev. reg. Vložka 1/01307/00